SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 21/02) Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa financiranja javnih potreba
Općine Mrkopalj u 2007. godini

Članak 1.

U Odluci o Proračunu Općine Mrkopalj za 2007. god. osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj prema dinamici naznačenoj u Tabeli 1.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Petak,29.prosinca2006. Stranica5433—broj56

SLUŽBENENOVINE

Klasa: 400-02/06-01-01

Ur. broj: 2112-05-01-06-3

Mrkopalj.18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Cuculić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr