SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

47.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 4/06), Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu zamjenjuju se i dopunjuju stavke Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 15/06).

Članak 2.


Program 2006. Izmjena 2006.


A/IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA
- SPORTSKI TERENI

A1 Sportsko rekreacijski tereni

Mrkopalj 2.000.000,00 kn 0,00 kn

A2 Sportsko rekreacijski tereni

Sunger 100.000,00 kn 0,00 kn

A3 Nogometno igralište

- izrada ograde 50.000,00 kn 0,00 kn

A4 UPU SRC Čelimbaša 87.000,00 kn 0,00 kn

A5 UPU BC Zagmajna 74.600,00 kn 0,00 kn

A6 Izgradnja BC Zagmajna

dopuna 0,00 kn 272.000,00 kn


Ukupno: 2.311.600,00 kn 272.000,00 kn

B/IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU
PITKOM VODOM

B1 Vodovod Brestova

Draga 200.000,00 kn 400.000,00 kn

B2 Vodovod Poljička Kosa 100.000,00 kn 0,00 kn


Ukupno: 300.000,00 kn 400.000,00 kn

C/ IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

C1 Izgradnja nove »posteljice« i

nanošenje novog asfaltnog

sloja nerazvrstane ceste

- ulica Poljička 200.000,00 kn 0,00 kn


Ukupno: 200.000,00 kn 0,00 kn

D/IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA - PROSTORNO PLANIRANJE

D1 UPU-poslovna zona

Poljice 51.000,00 kn 0,00 kn

D2 UPU-mjesto Mrkopalj 400.000,00 kn 0,00 kn

D3 PUR-razvojni program 200.000,00 kn 0,00 kn

D4 Prostorno planiranje

dopuna 0,00 kn 224.400,00 kn

D5 Glavni projekt kanaliz.

Mrkopalj - Sunger
dopuna 0,00 kn 150.000,00 kn


Ukupno: 651.000,00 kn 374.400,00 kn


SVEUKUPNO: 3.462.600,00 kn 1.046.400,00 kn


Članak 3.

Sredstva za realizaciju Programa čine;

- šumski doprinos 360.000,00 kn 500.000,00 kn

- komunalni doprinos 500.000,00 kn 200.000,00 kn

- sredstva Proračuna 2.602.600,00 kn 346.400,00 kn


Ukupno: 3.462.600,00 kn 1.046.400,00 kn

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-06-6

Mrkopalj, 28. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr