SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

38.

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04 i 178/84) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 29. prosinca 2006. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/ 05) mijenja se i glasi:

»Sredstva komunalne naknade u iznosu od kn 693.000,00 raspoređuju se

1. Čišćenje i održavanje javnih površina kn 391.000,00

a.) Javno prometne površine

- redovno pometanje kn 162.000,00

- odvoz krupnog otpada kn 83.000,00

b.) Zelene površine

- redovno održavanje kn 95.000,00

- pojačano održavanje kn 17.000,00

c.) Ostalo

- obvezna dezinsekcija, deratizacija

i dezinfekcija kn 17.000,00

- Higijeničarska služba kn 11.000,00

- vodna naknada kn 6.000,00

2. Javna rasvjeta kn 270.000,00

- utrošak elek.energije kn 185.000,00

- održavanje kn 85.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta kn 3.000,00

- nabava materijala za kn 3.000,00

popravke kolnika

4. Redovno održavanje pomorskog dobra kn 29.000,00«.

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga zasebnim odlukama pojedinačno će odobravati raspored sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta.«

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/36

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 29. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51417&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr