SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD ČABAR
30

26.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04), članka 47. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici od 3. studenoga 2006. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
Programa izgradnje komunalne infrastrukture
na području Grada Čabra u 2006. godini

2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


1.G. JAVNE POVRŠINE


Izvori financiranja:

1. komunalni doprinos*

2. proračun


2.G. NERAZVRSTANE CESTE


Izvori financiranja:

1. komunalni doprinos*

2. proračun


3.G. GROBLJA

Izvori financiranja:

1. naknada za grobno mjesto (grobarina)

2. naknada za odobrenje za izradu okvira, nogostupa, spomenika

3. naknada za koncesiju (za pogrebne poslove)

4. prihod od prodaje izgrađenih grobnih mjesta

5. izvorna sredstva proračuna

6. komunalni doprinos*


3.1. - izrada grobnih mjesta na novom polju groblja Čabar 240.000,00


3.2. - izgradnja stepenica na novom dijelu groblja


3.3. - sanacija zida iza grobnice Paravić


3.4. - usluge nadzora 5.000,00


UKUPNO 245.000,00


4G. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE


Izvori financiranja:

1. komunalni doprinos*

2. proračun

- sufinanciranje izgradnje JR za Župane


5.G. OPSKRBA PITKOM VODOM


Izvori financiranja:

1. cijena usluge (kd Čabranka)*

2. naknada za priključenje

3. proračun

4. drugi izvori (Hvode, MMPT)


6G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


Izvori financiranja:

1. cijena usluge (kd Čabranka)*

2. naknada za priključenje

3. izvorna sredstva proračuna

4. drugi izvori ( Hvode, MMPT)


7.G. PRIJEVOZ PUTNIKA


Izvori financiranja:

- cijena kom usluge


8.G. ODRŽAVANJE ČISTOĆE


Izvori financiranja:

1. PGŽ - ugovor o sufinanciranju

1. Proračun


UKUPNO


9.G. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA


Izvori financiranja:

1. naknada za koncesiju (prik. i odvoz kom. otpada)

2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ugovor o sufinanciranju)


9.1. - program istražnih radova i »0« stanje

- istražni radovi + »0« stanje

- interpretacija rezultata istražnih radova

- studija zbrinjavanja otpada

- idejni projekt sanacije

- studija utjecaja na okoliš

- lokacijski uvjeti na osnovi idejnog projekta

- glavni projekt

- građevinska dozvola na osnovi glavnog projekta

- izvedbeni projekt

- izvedba radova prema izvedbenom projektu

- uporabna dozvola 330.000,00


UKUPNO

1.G. do 9.G 575.000,00


REKAPITULACIJA:

1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.265.000,00

2. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 575.000,00


UKUPNO 4.840.000,00


Klasa: 363-01/06-01/122

Ur. broj: 2108/01-06-1

Čabar, 3. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51306&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr