SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

39.

Na osnovi točke 1. članka 14. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01, 197/03 i 92/05) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 29. prosinca 2006. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU PLANA
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 3. Plana nabave roba, radova i usluga manje vrijednosti za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/05 i 19/06) mijenja se i glasi:

»Tijekom 2006. godine pristupiti će se nabavi roba i usluga, i to:

Red.
br.

Opis nabave

Pozicija

Izmjena kn

1.

Izrada brončanih stupova javne rasvjete

115

177.400,00

2.

Izrada modela stupa javne rasvjete

115

30.700,00

3.

Izrada temelja za postavu stupova javne rasvjete

115

21.180,00

4.

Elektro radovi priključenja stupova javne rasvjete (kandelabri)

115

16.280,00

5.

Izrada brončanih stupića zaštitne pješačke ograde

115

73.610,00

6.

Izrada modela stupića zaštitne pješačke ograde

115

8.570,00

7.

Građevinski radovi izrade pasice i temelja zaštitne pješačke ograde

115

36.382,50

8.

Nabava mesinganih cjevi promjera 35 mm

115

35.000.00

9.

Nabava mesinganih cjevi promjera 45 mm

115

31.669,00

10.

Postava zaštitne pješačke ograde

115

3.400,00

11.

Nabava i postava novih armatura javne rasvjete

115

12.500,00

12.

Nabava cementa za nerazvrstene ceste

112

10.000,00

13.

Nabava šljunka za nerazvrstane ceste

112

8.000,00

14.

Pometanje javnih površina

104

130.000,00

15.

Odvoz krupnog otpada

105

68.000,00

16.

Pojačano održavanje zelenih površina

107

6.500,00

17.

Održavanja vodovodnih instalacija i uređaja

101

4.000,00

18.

Održavanje javne rasvjete

91

64.000,00

19.

Građevinski radovi održavanja objekata i uređaja na javnim površinama

101

10.000,00

20.

Nabava sitnog inventara za javne površine

100

17.650,00

21.

Obvezna dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

31

14.000,00

22.

Nadzor nad izvršenjem DDD

31

2.000,00

23.

Higijeničarska služba

30

11.000,00

24.

Božićna ukrasna rasvjeta

100

16.000,00

25.

Održavanje poslovnih prostora danih u zakup

111

22.000,00

26.

Upravljanje preprekom ulaska u centar M. Drage

100

20.000,00

27.

Nabava i postava kotla centralnog grijanja

54

36.800,00

28.

Žbukanje fasade, održavanje općinske zgrade i prostorija

54

16.500,00

29.

Vještačenja

73

915,00

30.

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi

72

58.000,00

31.

Nadohranjivanje plaže M. Draga šljunčanom masom

115

132.000,00

32.

Nabava nepravilnih kamenih blokova za izradu valobrana

115

122.000,00

33.

Izrada valobrana na plaži M. Draga

115

46.000,00

34.

Planiranje postojeće šljunčane mase plaže

101

14.000,00

35.

Asfaltiranje kolnika nerazvrstanih cesta

112

95.346,00

36.

Nabava opreme za javne površine

100

5.000,00

37.

Održavanje opreme, objekata i uređaja na javnim površinama

101

8.325,00

38.

Građevinski radovi na javnim površinama

100

18.000,00

39.

Čišćenje plaža

101

24.000,00

40.

Nabava opreme i sitnog inventara za ured

101

7.000,00

41.

Nabva betona za nerazvrstane ceste

112

11.500,00

42.

Nabava građevinskg materijala za javne površine

100

3.000,00

43.

Čišćenje deponija krupnog otpada

100

4.270,00

44.

Police osiguranja

81

11.000,00

45.

Nabava goriva za grijanje općinske zgrade

53

12.500,00

46.

Voda plaža

101

52.169,46

47.

Potrošni materijal za javne površine

100

8.000,00

48.

Naknada za zakup zemljišta za parkiralište

100

3.000,00

49.

Ličilački radovi

100

3.000,00

50.

Ttjelesna zaštita na javnim površinama

100

11.100,00

51.

Postava kandelabra javne rasvjete

115

13.188,00

Članak 2.

U članku 4. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuje se sa riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Plana objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/40

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 29. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51417&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr