SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

35.

Na osnovi člnka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 33/01 i 01/02), a sukladno članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/ 97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 29. prosinca 2006. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2006. godinu (»Službene novine« primorsko-goranske županije, broj 41/05) mijenja se i glasi:

»Sredstva u ukupnom iznosu od 154.530,00 kuna, raspoređuju se za:

- Pomoći za podmirenje troškova

stanovanja kn 4.400,00

- Troškovi prehrane učenika kn 9.000,00

- Prijevoz invalidnih osoba kn 12.100,00

- Stalne mjesečne novčane pomoći kn 6.000,00

- jednokratne novčane pomoći kn 1.330,00

- Pomoć Udrugama koje skrbe o

invalidnim i onemoćalim osobama kn 3.000,00

(Društvo distrofičara,

Društvo multiple skleroze,

Udruga slijepih,

Udruga invalida rada, i dr.)

- Gradski crveni križ Opatija kn 15.000,00

- Subvencioniranje smještaja djece u vrtić kn 103.200,00

- Troškovi sahrana - depozitorij kn 500,00«.

Članak 2.

U članku 4. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuje se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 3.

Ovaj Izmjena i dopuna Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/38

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 29. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51417&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr