SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

34.

Na osnovi članka 2. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 33/01 i 01/02) , Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 29. prosinca 2006. donosi

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/05) mijenja se i glasi:

»U Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 170.600,00 kuna za:

1. Redovni rad knjižnica Mošćenička

Draga i Brseč kn 50.000,00

2. Nabava knjiga i knjižne građe kn 20.000,00

3. Finaciranje redovnih aktivnosti

Udruga iz oblasti kulture kn 5.000,00

4. Katedra čakavskog sabora Općine

Mošćenička Draga kn 20.000,00

5. Pomoć za organizaciju kulturnih

manifestacija kn 10.200,00

6. Obnova i zaštita nepokretnih

dobara kn 37.000,00

7. Pomoć za obnovu franjevačke

knjižnice kn 15.000,00

8. Pomoć za tiskanje knjiga kn 900,00

9. Pomoć za stručno usavršavanje kn 1.500,00

10. Nabava svečanih uniformi za članove

Puhačkog orkestra Lovran s područja

Općine kn 11.000,00«.

Članak 2.

U članku 3. riječi »Općinskog vijeća« zamjnenjuju se riječima »Općinskog poglavarstva«.

Članak 3.

Ovaj Izmjena i dopuna Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/37

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 29. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51417&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr