SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
GRAD ČABAR
30

29.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 06/02 i 22/ 05) i članka 53. Poslovnika o radu Gradskog vijeća grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 32/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju ravnatelja
Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar

Članak 1.

Laura Turk - Resman, Vodovodna 20, Gerovo, sa danom 15. prosinca 2006. godine razrješuje se kao vršitelj dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 601-01/06-01/5

Ur. broj: 2108/01-06-1

Čabar, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51306&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr