SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
30

37.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99,

57/00, 129/00, 59/01, i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 29. prosinca 2006. godine, donosi

IZJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne ifrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu

Članak 1.

Tablica u članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/05 i 06/06) mijenja se i glasi:

Red.
broj

Naziv objekta

kn

1

Vodovod i kanalizacija Sv. Petar - Jir

109.000,00

2

Uređenje javnih površina
- uređenje javno prometnih površina
- izrada pješačke zaštitne ograde

280.000,00

3

Investicijsko održavanje nerazvrsatnih cesta

130.000,00

4.

Uređenje parkirališta Pišćetak - udruživanje sredstava sa Županijskom upravom za ceste

266.000,00

5.

Javna rasvjeta

330.000,00

6.

Sancija plaže Mošćenička Draga

366.000,00

7.

Vodoopskrba »Visoka zona Općine Mošćenička Draga« otplata kredita HBOR

1.377.000,00

 

Sveukupno

2.858.000,00

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

»Sredstva za radove iz članka 1. osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz:

- komunalnog doprinosa, kn 301.000,00

- prodaje nekretnina, kn 775.000,00

- potpore kn 300.000,00

- poreznih prihoda kn 882.000.00

- ostalih prihoda kn 600.000,00

Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom odlučuje o namjeni sredstava unutar pojedinih stavaka Programa.«

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/35

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 29. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Emilio Dešković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51417&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr