SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
30

48.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donijelo je 28. prosinca 2006. godine

IZMJENE
godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2006. godinu izmjenjuju se stavke Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 15/06), kako je to prikazano u članku 2.

Članak 2.

Program 2006. Izmjena 2006.

Sredstva za ostvarenje Programa:

- komunalna naknada 420.000,00 kn 350.000,00 kn

- grobna naknada 40.000,00 kn 40.000,00 kn

- sredstva Proračuna 526.000,00 kn 438.000,00 kn


UKUPNO: 986.000,00 kn 828.000,00 kn


Raspored sredstava:

1. Odvodnja atmosferskih

voda, te čišćenje, održavanje

i sanacija divljih

deponija 200.000,00 kn 200.000,00 kn

2. Održavanje javnih

površina i održavanje

čistoće javnih površina

(odvoz smeća) 236.000,00 kn 253.000,00 kn

3. Održavanje groblja 100.000,00 kn 100.000,00 kn

4. Tekuće održavanje

nerazvrstanih cesta 350.000,00 kn 160.000,00 kn

5. Održavanje javne

rasvjete 100.000,00 kn 115.000,00 kn


UKUPNO: 986.000,00 kn 828.000,00 kn


Članak 3.

Ove Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2006. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-06-5

Mrkopalj, 28. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51315&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr