SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
132. Poslovnik o radu župana Primorsko-goranske županije
131. Odluka o dodjeli priznanja
31. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
30. II. Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva
29. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
21. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2
20. Odluka o donošenju III. Izmjene i dopune Detaljnog Plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
19. Odluka o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2016./ 2017. godinu
18. Odluka o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima osnovne škole za školsku 2016./2017. godinu
17. Odluka o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka - Projekt adaptacije Velike vijećnice Grada Krka
16. Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu
30. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski
29. Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu
46. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin«
45. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
44. Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
43. Odluka o davanju ovlaštenja gradonačelniku da zaključi Ugovor o kupoprodaji stana
42. I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2016. godinu
23. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2016. godini
40. Odluka o prihvaćanju prijedloga Izmjene izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti
39. Zaključak Urbroj: 2170-03-16-01-05
38. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU21 - Poslovna zona Jelenje (K4)
34. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
33. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2016. godinu
32. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2016. godinu
31. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2016. godinu
46. Zaključak o usvajanju Prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine za javnu raspravu
45. Rješenje o Izmjeni i dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Matulji
44. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Rupa, Lipa i Mune
43. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji
42. Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji (SEAP)
1. Odluka o Izmjenama i dopunama općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr