SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA IZMJENE
IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH
DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se Izjava o osnivanju KOMUNALNOG DRUŠTVA ČAVLE d.o.o. Čavle, koja je potvrđena dana 23.12.2004. godine u uredu javnog bilježnika Vesne Ćuzela u Rijeci pod posl. brojem OU-2809/ 04-3 (u daljnjem tekstu: Izjava).

Članak 2.

Prihvaća se Prijedlog izmjene Izjave o osnivanju KOMUNALNOG DRUŠTVA ČAVLE d.o.o. Čavle, sve kao u tekstu navedenog Prijedloga koji čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/06

URBROJ: 2170-03-16-01-03
Čavle 21. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=10008&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr