SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

1.

Na temelju čl. 215.Zakona o vodama (NN RH br. 153/ 09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), čl. 295. Zakona o obveznim odnosima (NN RH35/05, 41/08, 125/11, 78/15) i čl. 13. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je dana 30. lipnja 2016. godine

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
OPĆIH i TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE
VODNIH USLUGA
(Službene novine PGŽ br. 40/11, 23/14)

Članak 1.

U odredbi čl. 78.st.1. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 40/11, 23/14) dodaje se nova toč.11. koja glasi:

»11.ako korisnik oborinske vode ispušta u sustav javne odvodnje (fekalne kanalizacije) protivno Odlukama o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.«

Dosadašnja toč. 11. postaje toč. 12.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Klasa: 363-01/16-01/04, ur.broj: 2142-01/04-16-6) objavljuje se u Službenim novinama PGŽ i na internetskim stranicama društva, a stupa na snagu danom objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 363-01/16-01/04

Urbroj. 2142-01/04-16-6

U Krku, 30. lipnja 2016.

Predsjednik skupštine društva
Darijo Vasilić, prof. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=60050&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr