SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD RAB

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/ 15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 18. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju ovlaštenja gradonačelniku da zaključi
Ugovor o kupoprodaji stana

Članak 1.

Daje se suglasnost gradonačelniku da u ime Grada Raba zaključi Ugovor o kupoprodaji stana u svrhu rješavanja stambenog zbrinjavanja Muhameda Odobašića, HRVI iz Domovinskog rata IX. grupe s 30% oštećenja organizma.

Pored Grada Raba kupac stana je i Muhamed Odobašić iz Raba, Donja ulica 8, OIB: 91822336116, a prodavatelji stana su Ivona Plješa Brusić iz Raba, Banjol 25, OIB: 70760398311 i Damir Brusić iz Raba, Banjol 25, OIB: 63482278534.

Članak 2.

Predmet Ugovora o kupoprodaji stana je stan broj 17 u prizemlju zgrade u Rabu, Palit 102, sagrađene na k.č. 262, k.č. 263/2 i k.č. 265/3, upisanog u Knjigu položenih ugovora broj poduloška 131 / zk. ul.: 1331, 352 i 1638 k.o. Rab-Mundanije, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, predsoblja i lođe ukupne površine 55,85 m2.

Ugovor o kupoprodaji stana će se zaključiti nakon što sukladno rješenju Ministarstva branitelja KLASA: UP/I- 371-06/08-0001/1001, URBROJ: 522-04/2-2-15-16 od 9. lipnja 2015. godine, o pravu na stambeni kredit, Muhamed Odobašić sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. zaključi poseban Ugovor o korištenju stambenog kredita.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je i prijedlog Ugovora o kupoprodaji stana iz članka 1. Odluke, koji se ne objavljuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-16-9

Rab, 18. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51280&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr