SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

34.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 25. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj

1.Općina Dobrinj prodat će nekretninu, u naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi: dio z.č. 4260/1, udio 300/4287, ukupno 300 m2, upisana u zk. ul. 2950, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 145.000,00 kuna (slovima:stočetrdesetipettisućakuna).

2.Odabranim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 14. lipnja 2016. godine u »Novom listu« i web stranicama Općine Dobrinj, utvrđuje se: MARIJAN HOČEVAR, OIB:29066072255, i ANA HOČEVAR, OIB:46290704303, oboje iz Slovenije, Gornja vas pri Šmarjeti 20A, Šmarješke Toplice.

3.Na temelju ove Odluke predsjednik Općinskog vijeća Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/4

URBROJ: 2142-04-01-16-7

Dobrinj, 27. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51514&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr