SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

30.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/ 14), članka 44. Statuta (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13), zamjenik gradonačelniak koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, dana 5. srpnja 2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski

I.

Dolores Stanojević, predstavnica Grada Novi Vinodolski, razrješava se dužnosti predsjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski.

Josip Stipeč, predstavnik Komunalnog trgovačkog društva Vodovod Žrnovnica d.o.o., razrješava se dužnosti člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski.

II.

Dijana Knez, predstavnica Grada Novi Vinodolski, imenuje se za predsjednicu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski.

Mario Svetić, predstavnik Komunalnog trgovačkog društva Vodovod Žrnovnica d.o.o, imenuje se za člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 333-01/14-01/3

URBROJ: 2107/02-04-16-8

Novi Vinodolski, 5. srpnja 2016.

Zamjenik gradonačelnika
koji obnaša dužnost gradonačelnika
Velimir Piškulić, oecc.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr