SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD RAB

42.

Na temelju članaka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2016. godine, donosi

I. izmjene i dopune
Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2016. godinu u planiranom iznosu od 1.269.000,00 kuna sredstva se planiraju utrošiti za sljedeće namjene:

1. Sufinanciranje mobilne aplikacija za informiranje turista iznos od 30.000,00 kuna,

2. Sufinanciranje organizacije predsezonskih događanja iznos od 100.000,00 kuna,

3. Sufinanciranje zračnog prijevoza iznos od 75.000,00 kuna,

4. Sufinanciranje sanacije i uklanjanja odrona sa šetnice u uvali Vardoža iznos od 154.000,00 kuna,

5. Sufinanciranje brodske linije Rab-Lun iznos od 10.000,00 kuna,

6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite turista iznos od 100.000,00 kuna i

7. Sufinanciranje manifestacija u kulturi u organizaciji POU iznos od 800.000,00 kuna.

Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-16-8

Rab, 18. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51280&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr