SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

39.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2016. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21- Poslovna zona Jelenje (K4) usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle dana 6. kolovoza 2013.g. i objavljena u Službenim novinama Primorsko goranske županije br. 28/2013.g, a na osnovu Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Temeljem čl. 202 Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) Odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/ 11., 90/11., 50/12. i 55/12.) prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu narečenog Zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja. Slijedom navedenog Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21- Poslovna zona Jelenje (K4) (SN PGŽ 28/2013) po sili zakona stavljena je van snage.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/06

URBROJ:2170-03-16-01-05

Čavle 21. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=10008&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr