SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD KASTAV

31.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 33. sjednici, održanoj dana 28. srpnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima i Vlastitom pogonu Grada Kastva.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/16-01/06

Ur. broj: 2170-05-06/1-16-5

Kastav, 28. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51215&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr