SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
221. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Rijeka
220. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar, Bakar
219. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje talijanske škole - Rijeka/ Scuola media superiore italiana - Fiume, Rijeka
218. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
217. Odluka i Izmjeni Odluke o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije
216. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
72. Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2020. godini
71. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za upotrebu gradskih površina Grada Malog Lošinja
70. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
69. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Instituta za more
68. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
92. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
80. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
79. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
78. Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2020. godinu
77. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2020. godinu
76. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
75. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
74. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
73. Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu
72. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu
71. Prve Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu
70. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Raba za 2020. godinu
69. Plan razvojnih programa Grada Raba za 2020. godinu s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu
68. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2020. godinu s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu
67. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članice Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća
66. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
65. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini
64. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak
63. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnom redu
62. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga
61. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga
60. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga
59. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga
58. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Raba
57. Odluka o pristupanju Grada Raba kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj
56. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Raba
55. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2019. godini
80. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška
79. Odluka o visini naknade za korištenje površina javne namjene te načinu i rokovima plaćanja iste
30. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
48. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2019. godinu
47. Rješenje o razrješenju i imenovanju dužnosti člana Odbora za proračun i financije
46. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
45. I. Izmjene i dopune Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Vinodolske općine
44. III. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2019. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr