SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

73.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03-ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09,13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2019. godine, donosi

PROGRAM
UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se sredstva spomeničke rente za 2020. godinu za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno - povijesnih cjelina na području Grada Raba.

Članak 2.

Svrha Programa utroška ostvarenih sredstava spomeničke rente je zaštita i obnova kulturnih dobara i kulturno-povijesnih cjelina te konzervatorsko-restauratorski radovi.

Cilj Programa je obnova i zaštita kulturne baštine Grada Raba te obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude Grada Raba.

Članak 3.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2020. godinu u iznosu od 280.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi:

1. Popravak crkve Sv. Franje iznos od 280.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-7

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr