SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

72.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 29. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone u 2020. godini

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Grada Mali Lošinj za vrijeme trajanja turističke sezone, odnosno određuju se vrste radova, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ograničava i privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova.

Članak 2.

(1) Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke ograničavaju ili zabranjuju smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

Članak 3.

(1) Na području Grada Malog Lošinja ne smiju se izvoditi građevinski radovi iz članka 1. ove Odluke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, sve dane, a u ostalom razdoblju:

- u dane blagdana i 24. prosinca,

- u vremenu od 20,00 sata do 8,00 sati drugog dana.

Članak 4.

(1) U razdoblju i vremenu izvođenja radova utvrđenim u članku 1. i 2. ove Odluke, iznimno se mogu izvoditi građevinski radovi iz članka 2. u sljedećim slučajevima:

1. hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

2. nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,

3. odlukom Gradonačelnika kada se radi o izvođenju radova od značaja za turizam, gospodarstvo i ostale vrste radova, a odnose se na veće projekte od posebnog interesa,

4. građenje objekata za koje je odlukom Vlade RH ili posebnim zakonom utvrđen interes Republike Hrvatske,

5. izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog državnog tijela državne vlasti, a traži se žurno postupanje.

Članak 5.

(1) Investitori i izvođači koji su zauzeli javnu površinu, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 3.ove Odluke.

Članak 6.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13).

Članak 7.

(1) Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine koji izvodi građevinske radove tijekom turističke sezone u razdoblju iz članka 3. određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 23/18) koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 38/18).

Članak 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.godine.

Klasa: 370-01/19-01/38

Ur. broj: 2213/01-01-19-6

Mali Lošinj, 29. studenog 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=10005&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr