SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

57.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRISTUPANJU GRADA RABA KAO
OSNIVAČA CENTRU ZA POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ

Članak 1.

Grad Rab kao dugogodišnji pridruženi član Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, OIB 07103881876, sa sjedištem u Ravnoj Gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, (u daljnjem tekstu: Centar) ovom Odlukom želi pristupiti Centru kao osnivač.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Raba da potpiše Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u svojstvu osnivača te izvrši uplatu osnivačkog uloga u iznosu 5.000,00 kuna.

Grad Rab sufinancirat će rad Centra i provedbu njegovih programa i aktivnosti u godišnjem iznosu koji je određen Sporazumom o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Raba da sklapa sve akte, imenuje predstavnika Grada Raba za člana Stručnog vijeća Centra te poduzima sve radnje s ciljem djelovanja Centra iz točke 1. ove Odluke, u granicama njegovih zakonskih ovlaštenja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-17

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr