SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

219.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 25. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Srednje talijanske škole - Rijeka/Scuola media
superiore italiana - Fiume, Rijeka

I.

Andrej Poščić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Srednje talijanske škole - Rijeka, Rijeka, razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Iva Lesjak, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Srednje talijanske škole - Rijeka/Scuola media superiore italiana - Fiume, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/40

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-23

Rijeka, 25. studenoga 2019.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=00001&odluka=219
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr