SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

63.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

(1) U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/19) u članku 2. stavku 1. točka 7. briše se.

(2) Dosadašnja točka 8. postaje točka 7.

Članak 2.

(1) Glava VIII. GOSPODARENJE OTPADOM, te članak 113., članak 114. i članak 115. brišu se.

(2) Dosadašnja Glava IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA postaje glava VIII., dosadašnja Glava X. KAZNENE ODREDBE postaje Glava IX. i dosadašnja Glava XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE postaje Glava X.

(3) Dosadašnji članak 116. postaje članak 113., dosadašnji članak 117. postaje članak 114., dosadašnji članak 118. postaje članak 115., dosadašnji članak 119. postaje članak 116., dosadašnji članak 120. postaje članak 117., dosadašnji članak 121. postaje članak 118., dosadašnji članak 122. postaje članak 119., dosadašnji članak 123. postaje članak 120., dosadašnji članak 124. postaje članak 121., dosadašnji članak 125. postaje članak 122., dosadašnji članak 126. postaje članak 123., dosadašnji članak 127. postaje članak 124., dosadašnji članak 128. postaje članak 125., dosadašnji članak 129. postaje članak 126., dosadašnji članak 130. postaje članak 127., dosadašnji članak 131. postaje članak 128.

Članak 3.

Dosadašnji članak 125. stavak 1. koji postaje članak 122. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članka 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 109., 110. i 111. ove Odluke.«.

Članak 4.

Dosadašnji članak 126. stavak 1. koji postaje članak 123. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 2.500,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članka 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 109., 110. i 111. ove Odluke.«.

Članak 5.

Dosadašnji članak 127. stavak 1. koji postaje članak 124. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 109., 110. i 111. ove Odluke.«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-21

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr