SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD OPATIJA

92.

Temeljem članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), zamjenica gradonačelnika Grada Opatije dana 26. studenog 2019. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM ZA 2020. GODINU

I. Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/ 08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Opatije, uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2020. godini.

II. Planom se propisuju lokacije na kojima će se obavljati djelatnosti na pomorskom dobru u režimu koncesijskih odobrenja, a koje nisu predviđene za dodjelu koncesija od strane Primorsko-goranske županije.

Koncesijska odobrenja izdavat će se na razdoblje od 1 godine. Mikrolokacije za koje su 2016. i 2018. godine izdana koncesijska odobrenja na

duže razdoblje jesu: mikrolokacija za postavu Web Photo Point instalacije (do 31. 12. 2020. godine) i mikrolokacija ugostiteljska terasa ispred restorana Bevanda Lido (do 31. 12. 2022. godine).

Grad Opatija zadržava stav da određene plaže, kao što su plaže Črnikovica, Lipovica, Ičići, dječja plaža Tomaševac i druge slične plaže, koje je Grad započeo uređivati i održavati radi javnog interesa i zaštite pomorskog dobra, ostanu pod nadzorom Grada i to s obzirom na osnovni cilj da plaže ostanu primjereni javni prostori za organiziranje ljetnih dječjih aktivnosti, aktivnosti za mlade te ostvarenje sveukupnih funkcija i sadržaja koji se na njima ostvaruju tijekom cijele godine, a na kojima bi gospodarske aktivnosti trebale biti prisutne u ograničenom obimu.

Lokacije na kojima će se obavljati gospodarska djelatnost u režimu koncesijskih odobrenja jesu:

1. Na plaži Slatina obavljat će se sljedeće djelatnosti:

- ugostiteljska djelatnost na pripadajućoj terasi do 200 m2 ugostiteljskog objekta Vongola,

- ugostiteljska djelatnost na pripadajućoj terasi do 120 m2 ugostiteljskog objekta Batana,

- ugostiteljska djelatnost u montažnom objektu sa pripadajućom terasom do 140 m2,

- ambulantna prodaja sladoleda (1 kom.),

- ambulantna prodaja rekvizita za plažu (2 kom.),

- ambulantna prodaja prženih krumpirića (1 kom.),

- ambulantna prodaja osvježavajućih salata i sokova od voća i povrća (1 kom.),

- trgovačka djelatnost na štandovima ispred poslovnih prostora ispod šetnice - Pančera (7 kom.),

- masaža (2 stola),

- zabavna igra - bazen sa plovećim igračkama (3 kom.),

- zabavna igra - bazen sa vodenim loptama (3 kom.),

- iznajmljivanje pedalina (4 kom.),

- gumeni grad (1 kom.),

- trampolin (1 kom.),

- zabavna igra - autići za djecu (6 kom.),

- zabava na moru - aqua park, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 2,5 m (1 kom.),

- zabava na moru - rekviziti,

- iznajmljivanje 600 ležaljki i 300 suncobrana (izuzima se područje »Puntice« za

postavljanje ležaljki i suncobrana).

2. Na ostalim plažama na području Grada koncesijska odobrenja dodjeljivat će se za:

a) Plaža Črnikovica

- ugostiteljska djelatnost u montažnom objektu sa pripadajućom terasom do 50 m2,

- iznajmljivanje ležaljki (20 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (10 kom.).

b) Plaža Lipovica

- iznajmljivanje ležaljki (30 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (15 kom.),

- ambulantna prodaja sladoleda (1 kom.).

Koncesijskim odobrenjem biti će određeno da ležaljke i suncobrani, ukoliko nisu u funkciji, ne smiju biti u ukupnom odobrenom broju izloženi na plaži kako bi u tom slučaju veći dio plaže ostao slobodan.

c) Plaža Tomaševac

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti na pripadajućoj terasi ugostiteljskog objekta Caffe del mar do 70 m2

- iznajmljivanje 30 suncobrana i 60 ležaljki (isključivo na betonskom dijelu plaže),

- zabavne igre: stolni nogomet (2 kom.) i zračni hokey (2 kom.).

d) Plaža ispod vile Ariston

- iznajmljivanje 15 ležaljki,

- iznajmljivanje 8 suncobrana.

e) Plaža (kupalište)ispod hotela Giorgio

- iznajmljivanje ležaljki (130 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (60 kom.),

- bar-ambulantna prodaja sladoleda i napitaka (1 kom.),

- aquapark, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 2,5 m (1 kom.).

f) Plaža Ičići

Napomena: ova mikrolokacija predlaže se isključivo ukoliko Primorsko-goranska županija ne pokrene postupak dodjele koncesije za gospodarsko korištenje plaže.

- prodaja pekarskih proizvoda u montažnom objektu - mikrolokacija 1,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu - mikrolokacija 2,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 3,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu - mikrolokacija 4,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 5,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 6,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 7,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti na šanku od 12 m2 i na pripadajućoj terasi do 60 m2 - mikrolokacija 8,

- iznajmljivanje 180 suncobrana, 200 ležaljki, 3 sandoline, 7 pedalina i 60 sefova u montažnom objektu - mikrolokacija 9,

- trampolin - mikrolokacija 10,

- masaža (4 stola) - mikrolokacija 11,

- postavljanje aqua-parka, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m s najvišom točkom do 2,5 m - mikrolokacija 12.

3. Na obalnom putu:

a) U Voloskom:

1. na puntici Mandraća

- ambulantna prodaja sladoleda.

Sastavni dio koncesijskog odobrenja jest idejno rješenje naprave.

2. vaterpolo plato I

- iznajmljivanje daski za veslanje (10 kom.),

3. vaterpolo plato II

- iznajmljivanje kompleta za jedrenje na dasci (25 kom.) i daski za veslanje (15 kom.).

3. ispod stambenog objekta na adresi Obala Frana Supila broj 12

- štand za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda.

b) ugostiteljske terase ispred postojećih ugostiteljskih objekata:

1. ispred caffe bara Abbazia (do 40 m2),

2. ispred caffe bara Mare (do 40 m2),

3. ispred caffe bara Victorius (do 70 m2),

4. ispred hotela Kristal (do 25 m2),

5. ispred hotela Admiral, caffe bar Le mar (do 32 m2),

6. ispred hotela Istra, bistro Obala (do 55 m2),

7. ispred caffe bara La terrazza (do 43,7 m2),

8. iznad lučice Ičići, objekt brze prehrane, u jednostavnoj građevini - postojećem kiosku (do 50 m2),

9. nasuprot ulaza u restoran Mili (do 12 m2).

c) lokacija Pančera:

- kiosci za prodaju razne trgovačke robe (16 kom.),

- kiosci za proizvodnju i prodaju sladoleda (2 kom.),

- montažni objekt do 12 m2 sa pripadajućom terasom do 190 m2 iznad ugostiteljskog objekta caffe bara-disco bara Seven,

- šank do 12 m2 sa pripadajućom terasom do 625 m2 ispred ugostiteljskog objekta kavane pizzerie Bella Vista.

d) lokacije za postavu štandova na Pančeri:

- štandovi za prodaju izletničkih karata radi potrebe obavljanja djelatnosti vlastitim plovilom, 6 lokacija od 2 m2 (mikrolokacije od 1 do 7, izuzev 4) i štand za prodaju izletničkih karata radi promocije te brže i lakše dostupnosti eko vozila, 1 lokacija od 2m2 (mikrolokacija 4),

- štand za prodaju nakita, 1 lokacija od 2m2 (mikrolokacija 8),

- štandovi za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda, 4 lokacije od 2 m2 (mikrolokacije od 9 do 12).

e) lokacije za postavu štandova na šetalištu Slatina:

- štandovi za prodaju izletničkih karata radi potrebe obavljanja djelatnosti vlastitim plovilom, 4 lokacije od 2m2 (mikrolokacije od 13 do 16),

- štand za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda, 1 lokacija od 2m2 (mikrolokacija 17).

Štandove iz točke d. i e. (izuzev štanda za prodaju nakita i jednog štanda za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda) Grad Opatija iznajmljivat će nositeljima koncesijskih odobrenja.

Sastavni dio koncesijskog odobrenja štandova koji su u vlasništvu korisnika pomorskog dobra je idejno rješenje štanda.

f) lokacije za postavu panoramskog dalekozora:

- Crpna stanica Sv. Jakov (1 kom.),

g) ispod obalnog puta u Opatiji, uz hotel Royal:

- ugostiteljska terasa Beach bara Royal (do 53 m2).

III. Mikrolokacije iz točke II. ovog Plana označene su na kartografskoj podlozi koja je prilog i sastavni dio Plana.

IV. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

V. Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom koja osigurava Grad Opatija u 2020. godini iznose ukupno 2.472, 640,00 kuna, a koje čine

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VI. Ovaj Plan dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti sa istim te po dobivanju potvrde stupa na snagu.

Klasa: 342-01/19-01/39

Ur. broj: 2156/01-03-19-4

Opatija, 26. studenog 2019.

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA:

Vera Aničić, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=10006&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr