SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
70. Odluka o osnivanju Ustanove »Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora«
69. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji
68. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina, Lovran za prodaju nekretnine u Tuliševici
67. Odluka o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun
66. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo
65. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
64. Odluka o izmjeni Odluke o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranske županija osnivač
63. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko- goranskoj županiji
62. Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće
61. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
60. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
59. Dopuna Plana savjetovanja tijela Primorsko- goranske županije s javnošću u 2016. godini
58. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2016. godini
57. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica
56. Odluka o davanju koncesije za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali raj, Ičići, Grad Opatija
55. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
54. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini
53. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini
52. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini
51. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2016. godinu
50. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2016. godinu
49. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2016. godinu
48. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2016. godinu
47. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2016. godinu
46. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova za 2016. godinu
45. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola za 2016. godinu
44. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016. godinu
43. Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko- goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta medicinski
42. Odluka o prihvaćanju nastavka faznog razvojnog ciklusa »Lječilišnog centra Veli Lošinj« s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2015. godinu
40. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
31. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2016. godinu, na području Grada Mali Lošinj
30. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
29. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja
24. Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Čavle
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o iskaznici i oznakama na odjeći komunalnog redara
25. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji
24. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji
23. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Općine Matulji
22. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Matulji
21. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Općinskog vijeća Općine Matulji
20. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji
19. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Matulji
18. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji
17. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Matulji
16. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Matulji
15. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj Općinskog vijeća Općine Matulji
14. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Matulji
13. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji
12. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Matulji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr