SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 -pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine donijela

DOPUNU PLANA
savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2016. godini

I.

U Planu savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini(»Službene novine« broj 37/15) u tabeli »Plan savjetovanja za 2016« iza rednog broja 6. dodaju se novi redni brojevi 7., 8. i 9. koji glase:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II.

Ove dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-48

Rijeka, 5. svibnja 2016.


PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr