SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

60.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« broj 169/04 i 37/08), članka 47. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici, održanoj 5. svibnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Odluci o osnivanjuPovjerenstva za zaštitu prava pacijenatau Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine«broj 20/05 i 35/07), članak 5. mijenja se i glasi:

»Članka 5.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad i troškove prijevoza sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko - goranske županije («Službene novine» broj 18/05, 19/06 i 48/09)«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

»Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove zdravstva«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snaguosmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-51

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr