SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

42.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
oprihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta
»Lječilišni centar Veli Lošinj« s financiranjem 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta
Medicinski trakt s hidroterapijom

Članak 1.

Prihvaća se nastavak razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« -

2. faza: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija sufinanciratće 2. fazu projekta »Lječilišnog centra Veli Lošinj« - rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom u ukupnom iznosu do 9.368.279,00 kuna, a obvezu sufinanciranja će izvršiti u razdoblju kako slijedi:

.u 2016. godini u iznosu od 1.325.000,00 kuna, od čega 1.205.000,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije, a 120.000,00 kuna iz općih izvora Proračuna Primorsko-goranske županije,

.u 2017. godini u iznosu od 7.843.279,00 kuna, od čega 5.800.000,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije, a 2.043.279,00 kuna iz općih izvora Proračuna Primorsko-goranske županije,

.u 2018. godini u iznosu od 200.000,00 kuna iz sredstava za decentralizirane funkcije.

Članak 3.

Preostale faze razvojnog ciklusa projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« definirat će se nakon provedenih stručnih analiza i studija te izrađene projektne dokumentacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-19

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr