SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
OPĆINA MATULJI

12.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15.), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16) i članka 51. Statuta Općine Matulji (»SN PGŽ« broj: 26/09, 38/09, 08/13,17/14, 29/14, 04/15 i 39/15.), Općinski načelnik Općine Matulji dana 3. svibnja 2016. g. donosi

O D L U K U
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MATULJI

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Stožer) je stručno operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama

Članak 2.

Stožer civilne zaštite sastoji se od sedam članova (načelnika, zamjenika i članova stožera).

Članak 3.

Članovi stožera civilne zaštite Općine Matulji su:

1.VEDRAN KINKELA,
amjenik Općinskog načelnika - načelnik Stožera;

2.RONALD PUHARIĆ,

voditelj odsjeka za komunalni sustav Općine -
zamjenik načelnika Stožera;

3.GORDAN FILINIĆ,
zapovjednik J V P Opatija - član;

4.DAMIR BRNAS,
načelnik Policijske postaje Opatija - član;

5.Dr. SONJA BAČIĆ POŽGAJ,
koordinatorica Doma zdravlja PGŽ-Ispostave
Opatija - član;

6.ŽELJKO ŠPORER,

viši stručni suradnik za prevenciju i planiranje u PUZS
Rijeka - član;

7.ERVIN MRAK,
direktor »Komunalac« d.o.o. Jurdani - član;

Članak 4.

Način rada Stožera utvrđuje se poslovnikom.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji (»SN PGŽ«, broj 31/13).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 810-01/16-01/2

URBROJ:2156-04-01-16-1

Matulji, 3. svibnja 2016.

OPĆINA MATULJI

Načelnik
Mario Ćiković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr