SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

66.

Na temelju članka 8. stavka 2. i 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/ 13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska je skupština Primorsko-goranske županije uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz (URBROJ: 602/ 16 od 12. travnja 2016. godine), na 27. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU
o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu
u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica-Šilo

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se županijska linija na relaciji Crikvenica-Šilo-Crikvenica (dalje u tekstu: Županijska linija) na rok od 6 (šest) godina.

Županijska linija utvrđuje se kao cjelogodišnja, a uspostava i održavanje iste odvijat će se uz potporu Primorsko-goranske županije, Grada Crikvenice i Općine Dobrinj i to najviše do iznosa od 155.388,80 kuna godišnje.

II.

Županijska linija utvrđuje se kao klasična brodska linija, a obavlja se odgovarajućom vrstom broda, kapacitetom broda, na relaciji i učestalosti prijevoza, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-64

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr