SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

53.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini (»Narodne novine« broj 33/16 ), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (»Narodne novine« broj 33/16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini (»Narodne novine« broj 33/16) centrima za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije osigurana su sredstva u iznosu od 3.450.000 kuna za materijalne i financijske rashode.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se primjenom kriterija i mjerila iz Odluke iz točke I. ove Odluke, pa se iznos od 3.450.000 kn raspoređuje centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, najviše do dva puta mjesečno.

Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati zahtjev za doznaku sredstava, odnosno izvještaj o stvarno nastalim rashodima, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-35

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr