SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
24. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja u korist Županijske lučke uprave Cres
23. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa
22. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
21. Odluka Ur. broj: 2213/01-01-11-20
20. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
19. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Cresa
18. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2
17. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2010. godinu
16. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA«
18. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2011. i Projekcija za 2012.-2013. godinu
17. Odluka o osnivanju Trgovačkog društva Cimiter d.o.o.
32. Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
31. Javne rasprave o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja naselja Mali Lošinj i Urbanističkog plana uređenja naselja Veli Lošinj
20. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7) (UPU 6)
15. I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Baška u 2011. godini
21. Plan nabave za 2011. godinu
20. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
19. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2011. godini
18. .I. Izmjene godišnjeg Programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2011. godini
17. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
16. I. Izmjene godišnjeg Programa izgradnje vodovoda i kanalizacije na području Općine Dobrinj za 2011. godinu
15. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2011. godini
14. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2011. godini
13. I. Izmjene godišnjeg Programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2011. godini
12. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2011. godini
11. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
10. Prve Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
9. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu i Projekcija 2012.-2013.
12. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
11. Odluka o komunalnoj naknadi
10. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2011. godinu
19. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Lopar
15. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
14. Odluka o imenovanju ulice u Ravnoj Gori
13. Odluka o komunalnoj naknadi
12. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora
11. Odluka o izuzimanju od obveze sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja te primjenjivanja propisanog računskog plana za proračunske korisnike Općine Ravna Gora
10. Odluka o Prvoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr