SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj
za 2011. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu (»Službene novine PGŽ« broj 56/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove Izmjene Programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-11-13

Dobrinj, 8. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

I. Izmjene godišnjeg Programa javnih pot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51514&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr