SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 350-01/11-01/03, Ur. broj: 2112-01-04-01- 12 od 9. lipnja 2011. godine, Grad Delnice kao nositelj izrade Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE I PODRUČJA POSLOVNE ZONE K1 I K2

1. Objavljuje se javna rasprava o PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DELNICE I PODRUČJA POSLOVNE ZONE K1 I K2

2. Prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 utvrdio je Gradonačelnik zaključkom dana 9. lipnja 2011. godine

3. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 20. lipnja 2011. do 5. srpnja 2011. godine.

4. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2, bit će izložen na javni uvid u zgradi Gradske uprave, Delnice, Trg 138. Brigade HV 4, u prostoriji male vijećnice, I. kat, svaki radni dan, u vremenu od 8 do 14 sati.

5. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 , održat će se za sve zainteresirane, dana 28. lipnja 2011. godine u 12.00 sati, u velikoj vijećnici u zgradi Gradske uprave, Delnice, Trg 138. Brigade HV 4.

6. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 5. srpnja 2011. godine.

7. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je sljedeći:

- nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Delnice i područja poslovne zone K1 i K2 iz svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.

- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izloženog na javnom uvidu, postavljanju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Delnicama, Delnice, Trg 138. Brigade HV 4, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/11-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-11-13

Delnice, 10. lipnja 2011.

Gradonačelnik
Marijan Pleše dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51300&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr