SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinski načelnik Općine Ravna Gora dana 30. svibnja 2011. godine, donio je

PRAVILNIK
o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata u radu
i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu.

Članak 3.

Dodatak za uspješnost na radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA

Članak 4.

Službeniku i namješteniku koji je u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom »vrlo dobar« ili »odličan« može se dodijeliti isplata dodatka za uspješnost na radu ukoliko, uz uredno obavljanje svojih redovitih radnih obveza, ispuni najmanje jedan od sljedećih kriterija:

1. tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova veći od prosječnog,

2. ukoliko obveze iz povećanog opsega poslova obavi u roku kraćem od zadanog,

3. ukoliko je obavljeni posao od značaja za ostvarivanje funkcije upravnog tijela zbog unapređivanja poslovnih procesa u upravnom tijelu, rezultat kreativnosti, samoinicijativnosti službenika/namještenika,

4. ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao predvidjeti i koji je zahtijevao povećan napor službenika/namještenika zbog intenziteta i rokova za obavljanje posla,

5. ukoliko službenik/namještenik kroz duže vremensko razdoblje uz poslove svog radnog mjesta obavlja i poslove radnog mjesta odsutnog službenika/namještenika ili nepopunjenog radnog mjesta.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA

Članak 5.

Pročelnik prati rad i doprinos službenika i namještenika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora uključujući i kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika.

Rad i doprinos pročelnika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela uključujući i kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika prati općinski načelnik.

IV. POSTUPAK ISPLATE DODATKA ZA USPJEŠNOST NA RADU

Članak 6.

O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost u radu donosi se rješenje.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka, za službenika i namještenika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, a za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općinski načelnik.

Prilikom isplate dodatka za uspješnost u radu, pročelnik odnosno općinski načelnik dužni su voditi računa o masi sredstava za isplatu dodatka za uspješnost u radu određenoj u proračunu Općine Ravna Gora.

Članak 7.

Isplata dodatka na plaću vrši se s isplatom plaće za mjesec u kojem je nastupila izvršnost rješenja o isplati dodatka.

U razdoblju do određivanja mase sredstava za dodatak, dodatak se isplaćuje iz mase sredstava za plaće, uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 121-15/11-01/1

Ur. broj: 2112/07-03-11-2

Ravna Gora, 30. svibnja 2011.

Općinski načelnik

Anđelko Florijan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51314&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr