SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 2. i članka 6 Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), a sukladno prijedlogu gradonačelnika Grada Cresa, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 8. lipnja 2011. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na
području Grada Cresa

I.

Anđelko Petrinić, razrješuje se dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa.

II.

Branko Benvin, imenuje se članom Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-1/20

Ur. broj: 2213/02-01-11-2

Cres, 8. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=10002&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr