SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju odredbe članka 7. stavak 1., 2, 13. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici od 26. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU
O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 4/10 članak 1. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama povećavaju se kako je prikazano u priloženoj tabeli istih.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

U članku 3. Proračuna Općine Kostrena za 2011. iznos od 50.682.193 kn raspoređuje se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama

Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-13

Kostrena, 26. svibanj 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof. v.r.

 

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proraču  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51221&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr