SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

 

 

19.

Grad Cres na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Cresa, Klasa: 011-01/10-1/10, ur. broj: 2231/02-01-01-10-1 od dana 28. lipnja 2010. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost klasa: 320-02/10-01/1624, ur. br.: 525-09-1-0362/10-2 od 15. listopada 2010. godine na sjednici održanoj dana 8. lipnja 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Cresa

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Cresa u katastarskoj općini Cres i Cres-grad, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa predviđeno za zakup:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Cresa.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koju može imati u zakupu jedna osoba iznosi 10 ha maslinika, 200 ha pašnjaka, ostale poljoprivredne površine bez ograničenja.

III.

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu »Novi list« i na oglasnoj ploči Grada Cresa.

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.

Pismene ponude se dostavljaju Gradu Cresu u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/08-175

Ur. broj: 2213/02-01/1-11-44

Cres, 8. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja z  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=10002&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr