SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

15.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), Općinski načelnik Općine Baška, dana 31. svibnja 2011. godine, donio je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2011. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/11, 12/11), u točki IV., u djelatnosti »iznajmljivanje sredstava«, koja se obavlja na »morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru«, umeće se nova točka 1., koja glasi:

»1. skuteri 5 - rivica ispred U.O. »Malik«

(k.č. br. 8907 k.o. Baška)«

Dosadašnje točke od 1. do 5. postaju nove točke od 2. do 6.

II.

Ove I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2011. godini stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije do 31. prosinca 2011. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/10-01/121

Ur. broj: 2142-03-02/1-11-14

Baška, 31. svibnja 2011.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=10007&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr