SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/99, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 8. lipnja 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 9/06) u člancima 14., 18., 45., 50., 53., 57., 59., 70. i 80. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 18., Odluke o komunalnom redu, u stavku 4. briše se točka te se dodaje sljedeći tekst:

», ukoliko javnu površinu ispod konstrukcije tende namjerava koristiti i u idućoj godini.«

U članku 18. Odluke, dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Ukoliko u roku od 10 mjeseci od isteka odobrenja za korištenje javne površine, vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ne podnese novi zahtjev za korištenjem javne površine, dužan je ukloniti, uz stvari navedene u stavku 4., i nosivu konstrukciju tende. Ako vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ne oslobodi javnu površinu, tenda, nosiva konstrukcija tende i ostale stvari uklonit će Grad Cres o njegovu trošku te će mu se uz trošak uklanjanja obračunati i korištenje javne površine tijekom cijelog razdoblja, dok je bila zauzeta javna površina.«

Stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 74. Odluke o komunalnom redu, riječi »od 500,00 do 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »od 300,00 do 5.000,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 75. Odluke o komunalnom redu, riječi »od 50,00 do 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima »od 100,00 do 2.000,00 kn«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-1/4

Ur. broj: 2213/02-01/01-11-3

Cres, 8. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=10002&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr