SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
GRAD CRES
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 8. lipnja 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«

Članak 1.

Raspisat će se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« u Cresu.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Za članove Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića« imenuju se

- Marčelo Damijanjević,

- Marina Medarić,

- Mauricijo Pinezić.

Članak 3.

Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke objavit će natječaj, zaprimati prijave na natječaj, izvršiti otvaranje prijava, sastaviti zapisnik te isti uputiti Gradskom vijeću na daljnje postupanje.

Povjerenstvo će u slučaju da nema prijavljenih kandidata ili prijave ne budu pravovaljane, ponoviti natječaj u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 100-01/11-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-11-2

Cres, 8. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=10002&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr