SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj 8. lipnja 2011. godine, donosi

PLAN GRADNJE
komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj za 2011. godinu, procijenjena vrijednost programa i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini na području Općine Dobrinj financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

a.) Opskrba pitkom vodom

- kapitalni projekt K101303 Koncepcija razvoja
vodoopskrbe 1.900.000,00 kn

- kapitalni projekt K101301 Izgradnja vodovoda

- vodni doprinos za izgradnju vodovodne
mreže 80.000,00 kn

- izgradnja dijela mjesne vodovodne mreže
u naselju Kras 930.000,00 kn

- izgradnja dijela mjesne vodovodne mreže u
naselju Gabonjin 590.000,00 kn

- izgradnja dijela mjesne vodovodne mreže
u naselju Soline 70.000,00 kn

b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- kapitalni projekt K101302 Izgradnja
kanalizacije - Dobrinj 1.000.000,00 kn

- projekt kanalizacije općine Dobrinj 130.000,00 kn

UKUPNO 4.700.000,00 kn

Godišnji Plan financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu od:

- naknada za priključak 1.000.000,00 kn

- vodni doprinos 150.000,00 kn

- ostali prihodi proračuna 3.550.000,00 kn

UKUPNO 4.700.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur.broj: 2142-05-05-11-17

Dobrinj, 8. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51514&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr