SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2011. godine donijelo je

PRVE IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»Službene novine PGŽ« broj 53/11) članak 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 6.670.000,00

2. Naknade za koncesije 180.000,00

3. Ostali prihodi iz proračuna 210.500,00

U K U P N O 7.060.500,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA ¸ 1.095.000,00 K100401

- uređenje javne površine Meline 85.000,00

- uređenje javne površine Hlapa 50.000,00

- javna površina Lokvišće Šilo 70.000,00

- uređenje javne površine Žestilac 0,00

- uređenje javne površine Čižići 85.000,00

- uređenje zelene površine Soline 70.000,00

- građevinski radovi uređenja javne
površine Soline 370.000,00

- izrada ograde javna površina Soline 85.000,00

- plato Klimno 30.000,00

- uređenje obale Šilo 40.000,00

- uređenje javne površine Rudine 60.000,00

- uređenje javne površine Sv.Vid -
Gostinjac 50.000,00

- uređenje javne površine Tribulje -
Klanice 50.000,00

- priključak za elekt. energiju 50.000,00

UREĐENJE PLAŽA 635.000,00 K100402

- uređenja plaže Klimno 210.000,00

- izrada sunčališta Klimno 20.000,00

- radovi popločenja obale Soline 85.000,00

- betonski opločnici 80.000,00

- parkovni rubnjaci 70.000,00

- uređenje plaže Čižići 85.000,00

- uređenje plaže Šilo 85.000,00

UREĐENJE GROBLJA 455.000,00 K100403

- mrtvačnica Sužan 200.000,00

- mrtvačnica Polje 85.000,00

- ostala groblja 70.000,00

- mrtvačnica Dobrinj 60.000,00

- projekt proširenja groblja Dobrinj 40.000,00

RASVJETNA TIJELA 200.000,00 K100404

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 290.000,00 K100405

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00

- javna rasvjeta Šilo 35.000,00

- javna rasvjeta Polje 30.000,00

- javna rasvjeta Čižići 50.000,00

- javna rasvjeta Klimno 40.000,00

- javna rasvjeta Sv. Ivan 20.000,00

- javna rasvjeta Tribulje 30.000,00

ŽUC - SUFINANCIRANJE
ŽUPANIJSKIH CESTA 450.000,00 K100406

GRADNJA CESTA 3.735.500,00 K100407

- asfaltiranje Soline 200.000,00

- uređenje prilazne ceste Jesenovica
Šilo 85.000,00

- uređenje poljskih puteva 85.000,00

- uređenje puta Čižići -Sužan 85.500,00

- asfaltiranje Kras 290.000,00

- nogostup Soline 0,00

- asfaltiranje Gabonjin 300.000,00

- uređenje puta Sužan - Vlaka 80.000,00

- potporni zid Županje 80.000,00

- asfalt Klimno 150.000,00

- asfalt Polje 300.000,00

- sanacija ulica Polje 0,00

- asfalt okoliš trgovine i crkve Kras 85.000,00

- asfalt Čižići 380.000,00

- asfalt Šilo 380.000,00

- parkiralište Žvankova Šilo 120.000,00

- sanacija potpornog zida Nova
cesta Šilo 220.000,00

- asfalt Čirik Kras 60.000,00

- asfalt Žvankova i Jesenovica Šilo 85.000,00

- asfalt Čižići - kapelica 250.000,00

- asfalt Šilo Kostrij 200.000,00

- asfalt Kras trgovina - križ 280.000,00

- potporni zid Tribulje 20.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 200.000,00 K100408

UKUPNO 7.060.500,00.«

Članak 2.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-11-06

Dobrinj, 8. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51514&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr