SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
55. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka
54. Statut Grada Krka
28. Odluka o stjecanju poslovnog udjela u Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj
27. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu
73. Ispravak Urbroj: 2156/01-04/01-20-22902
47. I. Izmjene i dopune Plana najave za 2020. godinu
46. Zaključak o UPU-10 – Zona poslovne namjene (K) Baška
45. Zaključak o PPUO Baška
39. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
38. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
37. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikala
36. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete ukopa pokojnika
33. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
32. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
31. Odluka o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
25. Odluka o zaduživanju Općine Mrkopalj za realizaciju kapitalnog projekta Nabava traktora i opreme
24. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu
23. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu s Projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu
22. Odluka o komunalnom redu
57. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s Prostornim planom Primorsko-goranske županije
56. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj
55. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj
54. Odluka o Izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
53. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o groblju
52. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta 'Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku' KK.02.1.1.01.0020 Grada Krka
51. Odluka o Izmjenama Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
50. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
56. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja
1. Statut Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr