SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA DOBRINJ

39.

Na temelju članka 90. i 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 27. sjednici, održanoj dana 30. Srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti i davanju
jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/17) u članku 1. stavku 1. mijenja se alineja 1. i 2. te sada glase:

„ - korištenje kredita do 31.12.2021. g. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja

- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.6.2022. g., a zadnja 31.12.2031. g.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj:2142-04-01-20-7

Dobrinj, 30. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51514&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr