SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA MATULJI

31.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18 ), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 28.srpnja 2020. godine, donijelo je:

ODLUKU

o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije“ broj 32/19, 17/20) članak 3. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''.

KLASA: 011-01/20-01/0037

UR. BROJ: 2156-04-01-01-20-0006

Matulji, 28.07.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Darjan Buković, bacc.oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr