SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

56.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/ 13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 26/13, 8/18 i 14/19), u članku 1., točka 5. mijenja se i glasi:

„5. Igor Jurada, predstavnik Lučke kapetanije - Lučka ispostava Omišalj.“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/5

URBROJ.: 2142-06-20-01-10

Omišalj, 31. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51513&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr