SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA MATULJI

32.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 43. stavka 3. točke 12. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, i 7/18), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Općinski načelnik dana 15.07.2020. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Dodatku 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 1/20) - Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine (u daljnjem tekstu Pravilnik), u popisu radnih mjesta, iza radnog mjesta pod brojem »4. Viši savjetnik za pravna pitanja i javnu nabavu« dodaje se novo radno mjest broj »4a.« koji glasi:

Članak 2.

U Dodatku 1. Pravilnika, popisu radnih mjesta, za radno mjesto pod brojem »24. Referent-komunalni redar« broj izvršitelja mijenja se na 2.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/20-01/0001

URBROJ: 2156-04-02-01/20-4

Matulji; 15. srpnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mario Ćiković

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr